รับปูพื้นไม้

บริการปูพื้นไม้ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้แท้ พื้นไม้เทียม พื้นไม้ปาร์เก้ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นปาร์เก้ไม้สัก ปาร์เก้ไม้ตะแบก ปาร์เก้ไม้รางลิ้น ปาเก้ไม้มะค่า

รวมถึงบริการปูพื้นปาร์เก้ลวดลายต่างๆ อาทิ ปาร์เก้ลายหมากฮอส ปาร์เก้ลายก้างปลา ปาร์เก้ลายก่ออิฐ ฯลฯ